Akhlak Mulia dalam Keluarga Rasulullah SAW

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah seorang suami yang sangat meninggikan kedudukan para istrinya dan amat menghormati mereka.

Namun, ketika berselisih, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah melibatkan emosi. Ketika sedang marah kepada Aisyah, Beliau berkata, “Tutuplah matamu!”

Continue reading “Akhlak Mulia dalam Keluarga Rasulullah SAW”

Overhaul di Bulan Suci Ramadhan

Istilah overhaul kami dengar dalam khutbah menjelang tarawih di Masjid Salman ITB. Alhamdulillah seluruh rencana untuk menata kembali perjalanan hidup sebelum pulang kepada Sang Khalik sudah dimulai.

Inna sholaati

Wanusukii

Wamahyaayaa

Wamamaati

Lillaahirobbil alamiin

Kutipan doa iftitah ini diingatkan oleh sang khatib dengam semangat menyala, “Setiap muslim yang melantunkan doa iftitah ini dalam sholatnya tak mungkin melakukan korupsi. Setidaknya 5 kali dalam sehari kita diingatkan untuk meninggikan kalimah Allah. Sholat Jum’at setiap pekan kemudian shaum di bulan suci ramadhan ditambah janji ampunan setara 1.000 bulan di 10 hari pnghujung Ramadhan seharusnya cukup bagi umat Islam untuk memelihara diri dari perbuatan munkar dan menjauhi godaan syetan. Musuh sebenatnya”.

Continue reading “Overhaul di Bulan Suci Ramadhan”